ADR- Torrsug och Våtsug

Speciellt lämpat för sugning av torrt material inom industri- och byggsektor såsom...

- Aska i  värmekraftverk.

- Grus/Singel/Jord ex. under hus.
- Byggrester vid ombyggnationer.
- Slaggrester inom industrin.
- Sandfilter inom industri/badhus.


Torris-2.jpg

Torris-2.jpg

IMG_1244.JPG

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB || Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB