Dokument

_dsc0025.jpg
TILLSTÅND

pff.JPGTillstånd till transport av avfall enligt 36§ avfallsordningen (2011:927)

pff.JPG Utökning av antalet fordon i yrkesmässig trafik (556596-8277) 2015-03-17

FÖRSÄKRING
    pff.JPG Försäkringsbevis 2016-11-01 sigill_nmBOKEN150x150.jpg
BOLAGSVERKET                                                                

pff.JPG Registeringsbevis

   

CERTIFIKAT

pff.JPG STOR Auktorisationsbevis

pff.JPG STOR Besiktningsintyg Malte Hjelm

pff.JPG STOR Besiktningsintyg Sten Olofsson

pff.JPG STOR Besiktningsintyg Robert Jonsson  

pff.JPG STOR Besiktningsintyg Johannes Nordin

pff.JPG STOR Besiktningsintyg Dennis Bouman

 

INTYG

pff.JPGFair Transport, Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Sveriges åkeriföretag.

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB || Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB