Miljömål

_dsc0138-2.jpg

-  minska vår miljöbelastning vad som gäller energiförbrukning.

-  miljöanpassa företagets alla inköp.

-  minska användningen av icke förnyelsebara produkter

-  minska antalet leverantörer av kemitekniska produkter till ett absolut minimum.


För att minska miljöbelastningen…

-  vad som gäller energiförbrukningen finns rutiner för underhåll och service av fordonsparken.

-  har rutin tagits fram för att utveckla transportplaneringen så att vi undviker t.ex. tomma returkörningar så långt det är möjligt.

-  kommer tranportenheterna hela tiden att bytas ut mot miljömässigt bättre alternativ.

-  har personalen utbildats i grundläggande miljöfrågor samt miljöfrågor som rör deras arbetsuppgifter.

-  har rutin för inköp av kemiska ämnen/produkter utarbetats.

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB || Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB