Miljöpolicy

_11_img_7061_fixad.jpg

Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva transportsystem med minsta möjliga miljöbelastning.

Vi skall minst uppfylla kraven i Svensk miljölagsstiftning och verka för att överträffa dessa krav.

Vårt miljöarbete skall kännetecknas av en helhetssyn av de sanerings och transport projekt som vi åtar oss att utföra åt våra kunder.

Vi skall öka miljömedvetenheten hos alla våra anställda genom utbildning så att de har möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.

Vi skall påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, myndigheter och övriga intressenter.

Vår strävan är att utnyttja våra resurser maximalt och på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöbelastning uppstår.

I vårt arbete tar vi hänsyn till våra kunders miljöarbete och verkar för

att de skall kunna leva upp till sina miljöåtaganden i de projekt som vi utför åt våra kunder.

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB || Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB