Sten Olofssons Åkeri AB

Vi är ett miljöföretag i tiden som har sitt säte i det natursköna Hälsingland, mitt i Sverige.

Med vårt centrala läge når vi våra kunder med kortare körsträckor.

Vi kör i Hudiksvall, Forsa, Näsviken, Delsbo, Ljusdal, Gävle, Söderhamn, Sundsvall, Timrå, Enånger, Njutånger, Iggesund, Bollnäs, Östersund, Örebro och allt därimellan.

Vi UTFÖR

inst.jpg  Bilder från vårt instagram konto

-  ADR-transporter bla spillolja och kemikalier

-  Besiktning av oljeavskiljare

-  Slamtömmningar

-  Spolningar

Oljesanering

-  Kemikaliesanering

-  Tank & cistern rengörning

-  Skrotning av oljetankar

-  Rengöring av hårdaytor. tex asfalt

-  Torr-/våtsugning

-  Högtrycksspolning av rörsystem

-  Rengörning av vattenbrunnar

-  Avfallstransporter

-  Hetvattentvättning

-  Kranarbeten

-  Transport av grusmaterial

-  Uthyrning/transport av containers och flak.

-  Tillhandahåller returemallage/boxar för avfall

till deponi samt material för återvinning

    Läs mer »
facebook2.jpg facebook2.jpg facebook2.jpg

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB | Sitemap | Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB