Telefon: 0771 - 19 20 00 | Fax: 0653 - 102 98 | E-post: info@stenolofssons.se


Slam, Örebro

Med tiden samlas slam och annan smuts i avlopp, brunnar och olika behållare. Detta måste sugas upp med jämna mellanrum då det annars kan orsaka problem. Vi tömmer de flesta avlopp och brunnar där vi är utrustade med den senaste tekniken. Söker du hjälp för slamtömning i Örebro så har du kommit rätt, helt enkelt.


Slamtömning av brunnar

Olika brunnar, som exempelvis enskilda brunnar, behöver tömmas då och då för att de inte ska svämma över. Hur ofta detta behöver göras beror på hur mycket brunnen används, men en gång per år brukar vara standard. Du kontaktar oss direkt när du behöver boka en tömning, eller om du har andra frågor kring slam och tömning.


Tömning av farligt avfall

Tack vare lång erfarenhet och bra teknik så kan vi även hjälpa till vid slamtömning av farliga avfall. Här har vi lastbilar som har både sug- och spolfunktioner, vilket innebär att vi kan tömma en tank på slam och sedan sanera den. När du vill boka en tömning ringer du direkt till oss så tar vi fram en bra lösning som uppfyller din behov, samt hittar en passande dag för tömningen.

slam örebro
slam örebro

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB | Sitemap | Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB