Telefon: 0771 - 19 20 00 | Fax: 0653 - 102 98 | E-post: info@stenolofssons.se


Slam, Östersund

Är det hög tid att tömma lite slam ur din tank eller brunn? Då har du hamnat helt rätt. Sten Olofssons Åkeri har länge utfört tjänster i Östersund, och eftersom vi har vårt säte mitt i landet så är vi aldrig långt bort. Vi kan därmed också erbjuda jour vid akuta behov av tömningar, dygnet runt och alla dagar om året.


Olika typer av tömningar

Det finns olika metoder att utföra slamtömningar på: heltömning, deltömning och topptömning. Uttrycken talar rätt så mycket för sig självt, men heltömning innebär att exempelvis hela brunnen töms på både slam och vatten. Vid en deltömning sugs toppskiktet och bottenslammet upp men vattnet lämnas kvar, och vid topptömning sugs toppskiktet upp, vilket är en vanlig metod när man tömmer fettavskiljare. Vilken typ av tömning vi gör beror på uppdraget och vad det är som ska slam tömmas. Kontakta oss om du vill veta mer.


När ska jag boka slamtömning?

Hur ofta du behöver boka en slamtömning beror lite på vad det gäller, men en brunn som fylls med mycket avloppsvatten behöver tömmas minst en gång per år. Men detta varierar beroende på hur mycket brunnen används. Är du osäker är du alltid välkommen att rådfråga oss.

slam östersund
slam östersund

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB | Sitemap | Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB