Telefon: 0771 - 19 20 00 | Fax: 0653 - 102 98 | E-post: info@stenolofssons.se


Spolning, Hudiksvall

Att spola rör, avlopp och brunnar är något som ska ske regelbundet och med ett eller ett par års mellanrum. Om rör inte sköts kan de slamma igen vilket kan resultera i en kostsam och besvärlig historia. Vi på Sten Olofssons Åkeri tjänstgör runt om och i Hudiksvall där vi utför spolning av de flesta rörsystem och borrade brunnar. Kontakta oss när det är dags för en spolning.


När behöver jag boka spolning?

En spolning ska alltid ske regelbundet så att man undgår jobbiga och dyra problem. Hur ofta beror på rörsystem och brunn, och här kan du alltid rådfråga oss. Men skulle du exempelvis uppleva dålig avrinning, unken lukt, höra kluckande ljud från avloppen. Ja, då är det nog hög tid för en spolning.


Den som äger en fastighet har ansvaret att se till att stammar och avlopp underhålls regelbundet. Det är också ägaren som ser till att ledningar som måste repareras faktiskt gör det. Gäller det ett flerbostadshus så är det bra om varje lägenhetsinnehavare förstår deras egna ansvar kring avloppen. Det är dem som ansvarar för att rengöring av de delar som man kommer åt rengörs regelbundet och underhålls, vilket kan vara vattenlås, brunnar och silar. Vi berättar gärna mer om du har ytterligare frågor kring ansvar och skötsel!

spolning hudiksvall
spolning hudiksvall

 

 

Copyright | Sten Olofssons Åkeri AB | Sitemap | Design | Redovisningstjänst i Delsbo AB